הפיקוח מאריך את הוראת השעה לביטול חובת הדירקטוריון להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי

הפיקוח מאריך את הוראת השעה לביטול חובת הדירקטוריון להתכנס לפחות פעם ברבעון באופן פיזי

הוראת השעה הוארכה עד לתום הרבעון השלישי של 2020

רוצים להמשיך לקרוא?