הפיקוח מסדיר לראשונה את ההתמחויות בענף: ניגוד עניינים הנובע מקשר בין מאמן למתמחה יפסול התמחות

הפיקוח מסדיר לראשונה את ההתמחויות בענף: ניגוד עניינים הנובע מקשר בין מאמן למתמחה יפסול התמחות

בביקורות שנערכו זוהו פרקטיקות פסולות של התמחות. על כן הרשות מוצאת לנכון להסדיר כללים ונורמות לקיומה של התמחות נאותה, הן מצד המאמן והן מצד המתמחה. ההוראות החדשות, כך סבורים ברשות, יגבירו את נאותות וטיב ההתמחות וישפרו את מקצועיות המתמחה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה