הפיקוח מתקן את הפגיעה בכיסוי הביטוחי עקב משיכת כספי פנסיה על ידי עצמאים

הפיקוח מתקן את הפגיעה בכיסוי הביטוחי עקב משיכת כספי פנסיה על ידי עצמאים

בטיוטת חוזר שפורסמה בימים אלה נקבע כי התקנון האחיד של קרנות הפנסיה יתוקן כך שייקבע כי משיכת כספים ממרכיב החיסכון על ידי עמית עצמאי לא תעדכן את גיל תחילת הכיסוי הביטוחי - במטרה למנוע פגיעה בכיסוי הביטוחי הקיים

רוצים להמשיך לקרוא?