הפניקס קיבלה היתר מרשות שוק ההון להגדיל אחזקותיה בכלל ביטוח עד ל-7.5%

הפניקס קיבלה היתר מרשות שוק ההון להגדיל אחזקותיה בכלל ביטוח עד ל-7.5%

האישור ניתן במסגרת המדיניות של הרשות להתיר החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי ללא שולט לגופים המנהלים כספי לקוחות

רוצים להמשיך לקרוא?