הצ"ח: דמי הניהול המרביים בקרן הפנסיה יופחתו ל-3% מההפקדות ו-0.25% מהצבירה

הצ"ח: דמי הניהול המרביים בקרן הפנסיה יופחתו ל-3% מההפקדות ו-0.25% מהצבירה

על פי הצעת החוק, הפחתת דמי הניהול בקרנות שהתרחשה בשנים האחרונות אפיינה בעיקר חוסכים בעלי שכר גבוה ועובדים מאורגנים. לעומת זאת, עובדים רבים שמשכורותיהם נמוכות נאלצים לשלם דמי ניהול מקסימליים

רוצים להמשיך לקרוא?