הצעת חוק: המדינה תפצה את נפגעי אסון הר מירון, בניכוי הסכומים שישולמו על ידי הביטוח

הצעת חוק: המדינה תפצה את נפגעי אסון הר מירון, בניכוי הסכומים שישולמו על ידי הביטוח

על פי ההצעה של חברי כנסת מישראל ביתנו, מהפיצויים שיינתנו על ידי המדינה ינכו כל סכום שישולם על פי חוזה ביטוח עבור הנזק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה