הצעת חוק: כל רפורמה או הנחיה של רשות שוק ההון תחויב באישור ועדת הכספים

הצעת חוק: כל רפורמה או הנחיה של רשות שוק ההון תחויב באישור ועדת הכספים

הצעת החוק שהגישה ח"כ נורית קורן אינה הראשונה שמנסה להגביל את כוחה של רשות שוק ההון. קדמה לה הצעה שהוגשה בדצמבר 2017 לקבוע שחוות דעת של הממונה לא יחשבו כהוראות מחייבות

רוצים להמשיך לקרוא?