הצעת חוק: משפחות חללי טרור לא יצטרכו לבחור בין גמלה לפנסיה תקציבית

הצעת חוק: משפחות חללי טרור לא יצטרכו לבחור בין גמלה לפנסיה תקציבית

על פי ההצעה, המשפחות יקבלו את מלוא הגמלה שמעניקה המדינה לנפגעי פעולות האיבה ואילו מהפנסיה התקציבית יקוזז סכום השווה למחצית גובה הפנסיה או הגמלה

רוצים להמשיך לקרוא?