הרשות דורשת מחברות הביטוח דיווח רבעוני על הביטוח הסיעודי לחברי הקופות

הרשות דורשת מחברות הביטוח דיווח רבעוני על הביטוח הסיעודי לחברי הקופות

ברשות מתכננים לפרסם, על סמך נתונים אלו, סקירות תקופתיות וניתוחים שונים

רוצים להמשיך לקרוא?