הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי ומקדמת את החלת תקן IFRS 17

הרשות מאריכה את תקופת הפריסה בסולבנסי ומקדמת את החלת תקן IFRS 17

הכוונה היא להתאים את הוראות הסולבנסי למתכונת האירופית, רשות שוק ההון: סביבת הריבית הנמוכה ודרישת ההון המשמעותית בגין תיקי עבר מציפות את החשיבות של החלת הוראת מעבר התואמת את מח"מ התחייבויות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?