הרשות מאשרת: נקבע מנגנון החזר עמלה בעת ביטול פוליסת חיים ריסק

הרשות מאשרת: נקבע מנגנון החזר עמלה בעת ביטול פוליסת חיים ריסק

עוד נקבע במסגרת הרפורמה: כל ההוצאות והמרכיבים שמשלם המבוטח פוליסת ביטוח המנהלים ישוקפו בדמי הניהול. תכניות ביטוח חיים המעודכנות אושרו לתקופה של שנתיים שבסיומן תבחן הרשות את השלכות ההוראות החדשות על התחרות בשוק

רוצים להמשיך לקרוא?