הדיון בבג"ץ: הרשות דוחה את הטענות על עיכובים ברישוי גופים פיננסיים ומשיבה שהנוהל "מצוי במתחם הסבירות"

הדיון בבג"ץ: הרשות דוחה את הטענות על עיכובים ברישוי גופים פיננסיים ומשיבה שהנוהל "מצוי במתחם הסבירות"

פרסום ראשון  בנובמבר 2019 שינתה רשות שוק ההון את נוהל הרישוי ופירטה את הנתונים שהגופים הפיננסיים מתבקשים להגיש. התיקון הביא למחאה חריפה בקרב הגופים שממתינים לרישיון והם עתרו לבג"ץ בטענה שהנוהל בעייתי ונגוע בשיקולים זרים 

רוצים להמשיך לקרוא?