הרשות נלחמת בניגוד אינטרסים בקרב דירקטורים

הרשות נלחמת בניגוד אינטרסים בקרב דירקטורים

במסגרת טיוטת חוזר שפורסמה היום, נאסרה כהונה של בעל שליטה כיו"ר דירקטוריון. עוד נקבע: לפחות שליש מחברי דירקטוריון חברת ביטוח או חברה מנהלת של קרן פנסיה ולפחות מחצית מהדירקטורים הבלתי תלויים בהן, יהיו בעלי ניסיון בביטוח או בפנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה