ועדת הכספים תדון בהצעה לאשר להוון כספי פנסיה לשאיר שזכאי לפנסיה תקציבית

ועדת הכספים תדון בהצעה לאשר להוון כספי פנסיה לשאיר שזכאי לפנסיה תקציבית

בהצעת החוק מוסבר, כי נוכח נוסחו של החוק, לשאיר של עמית של קופת גמל שערב פטירתו היה זכאי גם לפנסיה תקציבית, אין אפשרות להוון חלק מכספי העמית שנפטר שנמצאים בקופת הגמל, ועליו להסתפק בקצבה בשיעור נמוך

רוצים להמשיך לקרוא?