חברות הביטוח יישאו ב-20% מהסיכון לפחות של פוליסות הסיעוד הקבוצתי המורחבות של קופות החולים

חברות הביטוח יישאו ב-20% מהסיכון לפחות של פוליסות הסיעוד הקבוצתי המורחבות של קופות החולים

בטיוטת תיקון לחוזר המאוחד בביטוח סיעודי מוצע לקבוע כי ברובד הבסיסי חברת ביטוח תישא בסיכון הביטוחי בשיעור שלא יפחת מ-20%, ביחס לרובד המורחב, מציעים ברשות שלא להגביל את חברת הביטוח לשיעור סיכון מסוים ולאפשר גמישות בסיכון הביטוחי שלוקחים הצדדים

רוצים להמשיך לקרוא?