חברות הביטוח סירבו לשיעור העברה של 10.16% ב-2018, וכעת האוצר דורש 10.46%

חברות הביטוח סירבו לשיעור העברה של 10.16% ב-2018, וכעת האוצר דורש 10.46%

על פי טיוטת תקנות שנשלחה למנהלי חברות הביטוח, חברות הביטוח יעבירו החל מ-2020 ועד 2023 9.74% מסך פרמיות ביטוח החובה והחל מ-2024 סכום שמוערך כעת באגף התקציבים בשיעור של 10.46% מהפרמיות

הגירעון הממשלתי הגדל שמסתמן בתקציב המדינה יוצר לחץ רב במערכת הפוליטית, ואחת מהשלכותיו על ענף הביטוח היא מוטיבציה עזה לסיים את המגעים על הסכם שיבוב קבוע בין חברות הביטוח למוסד לביטוח לאומי, ולקבוע אחת ולתמיד מנגנון התחשבנות ברור.

על פי טיוטת תקנות שנשלחה ביום ד' שעבר להתייחסות חברות הביטוח, ושהגיעה לידי פוליסה – באגף התקציבים באוצר בונים על המודל הבא:

  • בשנים 2014-2018 – שנים בהן המוסד לביטוח לאומי לא מימש בצורה תקינה את זכותו לשיבוב כספים מחברות הביטוח – ייגבה סכום שמוערך ב-2.8 מיליארד שקל (10.98%-11.76%) מפרמיות ביטוח החובה בכל שנה).
  • בשנים 2019-2023 – שיעור של 9.74% (יתעדכן בכל שנה לפי היחס שבין 540 מיליון שקל לסך הפרמיות ב-2019).
  • החל ב-2023 ואילך – הסכום יעמוד על שיעור קבוע שמוערך על ידי אגף תקציבים ב-10.46% מהפרמיות (היחס שבין 580 מיליון שקל לסך פרמיות החובה ב-2019).

בפברואר 2018 אושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תיקון לחוק המוסד לביטוח לאומי (במסגרת חוק ההסדרים ל-2019), שקובע כי חברות הביטוח יעבירו בכל שנה סכום קבוע למוסד לביטוח לאומי, אולם עקב מחלוקות, גובה הסכום או דרך חישובו לא נכללו בחוק, ונקבע בחוק שגובה הסכום ייקבע בתקנות, שטיוטה שלהן הועברה כעת לחברות הביטוח.
ב-2017 פורסם בנושא זה דוח חריף של מבקר המדינה שקבע כי המוסד לביטוח לאומי הפסיד מאות מיליוני שקלים שלא שובבו מחברות הביטוח
המודל המוצע כרגע גובש על ידי כל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים, בהם אגף התקציבים, אגף החשב הכללי, רשות שוק ההון והמוסד לביטוח לאומי, ולחברות הביטוח ניתנה אפשרות להגיב למתווה עד ל-3 ביולי. באיגוד חברות הביטוח עדיין לומדים את המתווה המוצע.
בחברות הביטוח מתריעים, כי במידה שהסכום שייקבע יהיה גבוה מדי, הפרמיות יעלו והעלות תוטל על המבוטחים. מנגד – קיים גם החשש שבפיקוח על הביטוח לא יאשרו את העלאת הפרמיות, נוכח הרווחיות הגבוהה שנרשמה בתחום זה בתחילת 2019.