חוק ההסדרים, כולל הפרק על אסדרת הרגולציה הפיננסית, עבר בקריאה ראשונה – הרשויות הפיננסיות יחויבו להגביר את השקיפות, להציג תוכנית שנתית ולהעריך את עלויות הציות

חוק ההסדרים, כולל הפרק על אסדרת הרגולציה הפיננסית, עבר בקריאה ראשונה – הרשויות הפיננסיות יחויבו להגביר את השקיפות, להציג תוכנית שנתית ולהעריך את עלויות הציות

הרגולטורים הפיננסיים יידרשו, במקביל לכל פעולת אסדרה, לפרסם דוח המציג את עיקרי הרגולציה, מטרותיה, התועלות ממנה, החלופות שנבחנו ואת השפעותיה. עוד יכלול הדוח הנחיות לאופן שיתוף הציבור ואת העלויות של הציות לה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה