חריגי הקורונה: חברות הביטוח חויבו להציג גילוי נאות ייעודי, מפורש ובולט בכל פוליסה – עד סוף 2022

חריגי הקורונה: חברות הביטוח חויבו להציג גילוי נאות ייעודי, מפורש ובולט בכל פוליסה – עד סוף 2022

בפיקוח מדגישים כי בפוליסות על בסיס מועד הגשת התביעה, שנמכרו החל משנת 2021, ניתן יהיה לעשות שימוש בחריג לגבי אירועים ביטוחיים שהתרחשו לפני 2021

רוצים להמשיך לקרוא?