טענות נגד הבחינות לרישיון סוכן ביטוח: מדיניות הסתרת הבחינות של הרשות בעייתית ומונעת ערעורים / מאת אלמוג עזר

טענות נגד הבחינות לרישיון סוכן ביטוח: מדיניות הסתרת הבחינות של הרשות בעייתית ומונעת ערעורים / מאת אלמוג עזר

לפוליסה הגיעו עדויות מעוסקים בתחום על כך שנוהל ההסתרה מעודד התנהגות לא תקינה בקרב הסטודנטים שמתפתים לצלם בסתר את הבחינה, היועץ המשפטי של הלשכה, עדי בן אברהם: מדובר במבחנים שהגיעה העת לערוך להם ריענון שורשי ולהתאימם למציאות המשתנה. רשות שוק ההון: סוכן הביטוח הפוגש מבוטחים וחוסכים חייב רמה מקצועית גבוהה

רוצים להמשיך לקרוא?