ייצוגית נגד מנורה מבטחים וסוכנות פועלים משכנתאות בטענה לייקור הפרמיה בלי ליידע את המבוטחים

ייצוגית נגד מנורה מבטחים וסוכנות פועלים משכנתאות בטענה לייקור הפרמיה בלי ליידע את המבוטחים

התביעה מוערכת בהיקף של 7 מיליון שקל. לטענת המבקשים, הנתבעות הציגו בפני המבוטחים מחיר מסוים שעל בסיסו בוצעה ההתקשרות, ובשלב מסוים החליטו לייקר באופן חד צדדי את הפוליסות בשיעור של כ-25%

רוצים להמשיך לקרוא?