ירידה עקבית במספר היועצים הפנסיוניים – לצד עלייה במספר הסוכנים והמשווקים

ירידה עקבית במספר היועצים הפנסיוניים – לצד עלייה במספר הסוכנים והמשווקים

45% מהסוכנים רושמים עמלות של מתחת ל-1/4 מיליון שקל בשנה, סך העמלות בביטוח חיים גדל ב-7% ובביטוח בריאות נרשם גידול של 11% בעמלות

דוח הפיקוח על הביטוח לשנת 2018 חושף תמונת מצב לפיה בארבע השנים האחרונות נרשם קיטון מתמיד במספר היועצים הפנסיוניים. מספר היועצים קטן בשנה האחרונה ב-16%, ומאז 2015 ירד מספרם מ-922 יועצים ל-659 ב-2018 (קיטון של כ-30%).
על פי הדוח, 201 יועצים פעלו בבנקים ב-2018 (317 ב-2017 ו-354 יועצים ב-2016), כך שהירידה במספר היועצים בבנקים מסבירה (לפחות חלקית) את הירידה במספר היועצים. זה המקום לציין שהמפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת מושך את הסוכנים למודל של ייעוץ אובייקטיבי (בעיקר למודל של עמלת הפצה אחידה), ובין היתר גם נותן הקלות ליועצים פנסיוניים (כגון ההקלה במסמך ההנמקה).
מנגד – נמשך הגידול במספרם של הסוכנים והמשווקים. מספר הסוכנים עלה בשנה האחרונה בכ-227 (גידול של 2.4%) ומאז 2015 עלה ב-670 סוכנים ל-9,557 (גידול של כ-8%). בקרב המשווקים העובדים בגופים המוסדיים – התמונה דומה. גידול של כ-2% בשנה האחרונה ל-1,627 משווקים, וגידול של כ-9% מאז 2015.
סך בעלי הרישיון (סוכן, משווק ויועץ) הפנסיוני גדל השנה ב-1.3%. בתחום הביטוח הכללי נרשמת בשנים האחרונות יציבות, ומספר בעלי הרישיון בתחום הביטוח הימי ממשיך לרדת. תמונה דומה נרשמת גם בעולם הסוכנויות (סוכני תאגיד). מספר הסוכנויות הפנסיוניות גדל בהתמדה מאז 2015 (8%) ומספר הסוכנויות האלמנטריות גדל ב-3% באותה תקופה.
14% מהסוכנויות מכניסות עמלות בסך של מעל ל-5 מיליון שקל, 47% מהסוכנויות מכניסות בין 1-5 מיליון שקל בעמלות, 26% מהן – רבע עד 1 מיליון שקל ו-13% – פחות מרבע מיליון שקל בשנה.
בקרב הסוכנים – 14% מכניסים יותר ממיליון שקל בשנה, 18% – בין 1/2 ל-1 מיליון שקל, 23% בין 1/4 ל-1/2 מיליון שקל ו-45% – מתחת לרבע מיליון שקל (כלומר פחות מ-21 אלף שקל בחודש).
סך העמלות בביטוח חיים – 2.9 מיליארד שקל ב-2018 (גידול של 7%). בתחום הגמל והפנסיה שולמו עמלות בסך 1.4 מיליארד שקל (גידול של 3%). בביטוח כללי נרשמו עמלות בסך 2.7 מיליארד שקל (גידול של 2%) ובתחום הבריאות שולמו עמלות בסך 2.4 מיליארד שקל (גידול של 11%).
בביטוח כללי, החברה ששילמה את שיעור העמלה מפרמיה הגבוה ביותר ב-2018 היא הפניקס – 15.54%, אחריה מנורה מבטחים (כקבוצה) – 14.88% ושלישית איילון – 13.79%. החברה ששילמה את נתח העמלות הגבוה ביותר היא מנורה מבטחים – 18.39%, ואחריה הפניקס (16.55%) והראל (14.73%). בממוצע משלמות החברות 12% עמלה מפרמיה.
בתחום ביטוח חיים, דווקא החברות הקטנות משלמות את שיעורי העמלה הגבוהים ביותר. ביטוח חקלאי שילמה 54% עמלה מפרמיה אולם מדובר בנתח שוק זעום (0.02% מסך העמלות בשוק). הכשרה משלמת 21.1% עמלה מפרמיה (4.6% מסך העמלות בשוק) ואיילון – 14.3% עמלה מפרמיה (2.6% מסך העמלות בשוק). בממוצע משלמות החברות 9.1% עמלה מפרמיה.