ישראל גרטי: הלקוחות לא מעוניינים לשמוע את המידע שחוזר הצירוף מחייב למסור להם

ישראל גרטי: הלקוחות לא מעוניינים לשמוע את המידע שחוזר הצירוף מחייב למסור להם

גרטי לפוליסה: ללקוחות אין סבלנות, הם מנתקים את השיחה עם הסוכן והולכים לעשות את הביטוח בחברה ישירה בהליך של דקות ספורות

רוצים להמשיך לקרוא?