כלל ביטוח נותרה ללא גרעין שליטה – הדירקטורים ימונו מעתה על ידי ועדה

כלל ביטוח נותרה ללא גרעין שליטה – הדירקטורים ימונו מעתה על ידי ועדה

לאחר מכירת מניות כלל ביטוח על ידי אי.די.בי והירידה באחזקה הישירה לפחות מ-5% - כלל ביטוח תוכר כחברה ללא שליטה. שר האוצר ימנה ועדה למינוי דירקטורים, בראשות שופט עליון או מחוזי. אם הוועדה לא תוקם – האחריות תעבור לממונה על הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?