כל הגופים המוסדיים נענו בחיוב לפנייה של הממונה והצטרפו ליוזמה לשמור על סולידריות ולא יעלו את דמי הניהול

כל הגופים המוסדיים נענו בחיוב לפנייה של הממונה והצטרפו ליוזמה לשמור על סולידריות ולא יעלו את דמי הניהול

אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח חיים ופנסיה: זוהי יוזמה חשובה הרואה את ציבור החוסכים והחוסכות והקשיים הרבים עמם התמודדו בשנה החולפת

רוצים להמשיך לקרוא?