לאחר דחיה של ארבעה חודשים – חוזר יישוב תביעות א.כ.ע נכנס היום לתוקף

לאחר דחיה של ארבעה חודשים – חוזר יישוב תביעות א.כ.ע נכנס היום לתוקף

חברות הביטוח מחויבות כעת ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי רשות שוק ההון בסילוק תביעות אובדן כושר עבודה. החובה להקים מערכת ממוכנת להגשת תביעות אובדן כושר עבודה תכנס לתוקף בתחילת 2022

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה