לקראת סיום תפקידה של סלינגר: ועדת האיתור של משרד האוצר להחלפת הממונה על שוק ההון תכלול שני נציגי ציבור

לקראת סיום תפקידה של סלינגר: ועדת האיתור של משרד האוצר להחלפת הממונה על שוק ההון תכלול שני נציגי ציבור

החלטת הממשלה קובעת שנציג ציבור אחד ייבחר מהמשק הכלכלי בעוד השני ייבחר מהאקדמיה. שניהם ייבחרו על ידי נציב שירות מדינה ומנכ"ל משרד האוצר, שמכהנים בעצמם בוועדת האיתור

רוצים להמשיך לקרוא?