לראשונה משנת 2005: יועצי הפנסיה בבנקים יורשו לפנות ללקוחות בטלפון ובאמצעים דיגיטליים

לראשונה משנת 2005: יועצי הפנסיה בבנקים יורשו לפנות ללקוחות בטלפון ובאמצעים דיגיטליים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי נציגי הבנקים יעניקו ייעוץ פנסיוני רק בסניפים המיועדים, טיוטת חקיקה ותקינה של הרשות מציעה לשנות את החוק משום שהתקנות לשעת החירום מונעות מהלקוחות להגיע לרוב סניפי הבנק

רוצים להמשיך לקרוא?