מגדל: הבירור המנהלי של רשות שוק ההון כולל זימון דירקטורים במגדל ביטוח לתשאול

מגדל: הבירור המנהלי של רשות שוק ההון כולל זימון דירקטורים במגדל ביטוח לתשאול

מגדל דיווחה לבורסה כי למיטב ידיעתה פעולות הבירור המנהלי נמשכות

רוצים להמשיך לקרוא?