מוסדיים יוכלו להחזיק עד 7.5% במניות של גופים מוסדיים בלא שולט

מוסדיים יוכלו להחזיק עד 7.5% במניות של גופים מוסדיים בלא שולט

הדרישה מרכזית של ברקת מאותם גופים המנהלים כספי חוסכים היא כי הם יפעלו באופן מיודע ועצמאי בעת השתתפותם באספות מחזיקי ניירות ערך

רוצים להמשיך לקרוא?