מחקר משותף של רשות שוק ההון ובנק ישראל: המלצות ועדת חודק גרמו למוסדיים להסיט השקעות מאג"ח קונצרני להלוואות פרטיות

מחקר משותף של רשות שוק ההון ובנק ישראל: המלצות ועדת חודק גרמו למוסדיים להסיט השקעות מאג"ח קונצרני להלוואות פרטיות

על פי המחקר, ההמלצות הובילו להכללת התניות חוזיות רבות ואמות מידה פיננסיות בשטרי הנאמנות של האג"ח המונפקות. ההמלצות הוחלו על אפיק האג"ח הקונצרני בלבד ולמעשה השיתו עלויות ניטור משמעותיות על המוסדיים בעת השקעתם באפיק זה. המלצות הוועדה הביאו לגידול בביקוש להלוואות פרטיות על חשבון הביקוש לאג"ח סחירות בקרב הגופים המוסדיים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה