מיטב דש בקריאה לרגולטורים: אפשרו למוסדיים לשתף פעולה במינוי דח"צים מטעמם בבזק

מיטב דש בקריאה לרגולטורים: אפשרו למוסדיים לשתף פעולה במינוי דח"צים מטעמם בבזק

סאגת בזק: המקומיים נגד הזרים. החברה פנתה באופן חריג לרשות שוק ההון והרשות להגבלים עסקיים בבקשת No action כדי שהמוסדיים המקומיים יבחנו ביחד אפשרות שיתוף פעולה נגד המלצת ISS להותיר את הדח"צים המכהנים

רוצים להמשיך לקרוא?