מיטב דש בקריאה לרגולטורים: אפשרו למוסדיים לשתף פעולה במינוי דח"צים מטעמם בבזק

מיטב דש בקריאה לרגולטורים: אפשרו למוסדיים לשתף פעולה במינוי דח"צים מטעמם בבזק

סאגת בזק: המקומיים נגד הזרים. החברה פנתה באופן חריג לרשות שוק ההון והרשות להגבלים עסקיים בבקשת No action כדי שהמוסדיים המקומיים יבחנו ביחד אפשרות שיתוף פעולה נגד המלצת ISS להותיר את הדח"צים המכהנים

מיטב דש פנתה לרגולטורים המקומיים לאפשר לה לתאם עמדות עם שאר המוסדיים המושקעים בבזק כדי לאפשר מינוי דח"צים (דירקטורים חיצוניים) מטעמם בדירקטוריון בזק. בקשתה של מיטב דש נעשית על רקע להחלטת חברת הייעוץ ISS מסוף השבוע אשר ממליצה למשקיעים הזרים בחברה לתמוך במבנה הנוכחי של דירקטוריון בזק.

המכתב שפורסם על ידי מיטב דש הופנה לרשות לניירות ערך, רשות שוק ההון והרשות להגבלים עסקיים ודרש קביעת "No action" מהרגולטורים. אישור שכזה מאשר כי הרשויות המוזכרות לא ינקטו בפעולת אכיפה עתידית בעקבות שיתוף הפעולה הנוכחי של המוסדיים.

במיטב דש מסבירים לרגולטורים כי הם מבקשים לפנות לגופים מוסדיים ישראליים המחזיקים במניות בזק, במטרה לקיים דיון משותף ולבחון אפשרות פעולה נקודתית לקבלת החלטה בהצבעות העתידיות של האסיפה הכללית בבזק.

במיטב מסבירים כי הנסיבות הייחודיות ומאזן הכוחות בין הגופים המוסדיים הישראליים לבעלי המניות הזרים, שיעור של 30% כל צד, מחייב את התערבויות הרשויות לאפשר שיתוף פעולה של הגופים המוסדיים הישראליים. אם כי עד כה טרם גובשו הנחיות קונקרטיות בנושא מצד הרגולטורים. במיטב דש יבקשו לקדם את החלפת הדח"צים המכהנים בבזק ולמנות דח"צים מטעמם. במיטב דש מזכירים כיISS  היא אותה חברת ייעוץ אשר אישרה בעבר את עסקאות בעלי העניין הבעייתיות של בזק שסיבכו אותה עם הרגולטורים המקומיים.

במיטב דש הבהירו כי הפנייה שלהם, תחת חתימתו של המנכ"ל אילן רביב, נעשית מטעמם בלבד.