מיישרים קו: הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון מציעים הסדרה אחידה בהתנהלות של מתן אשראי צרכני

מיישרים קו: הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון מציעים הסדרה אחידה בהתנהלות של מתן אשראי צרכני

מטרת ההסדרה: הבטחת התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים, הגופים המלווים נדרשים להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות כמו פעילות שיווק אגרסיבית, הפעלת לחץ על הלקוח והקפדה על מתן גילוי שלם וענייני ללקוח

רוצים להמשיך לקרוא?