מסתמנת תחרות לסוכני הביטוח ולמוסדיים הגדולים: עמיתי קופות הגמל הענפיות יוכלו לפתוח קופ"ג להשקעה ולצרף בני משפחה

מסתמנת תחרות לסוכני הביטוח ולמוסדיים הגדולים: עמיתי קופות הגמל הענפיות יוכלו לפתוח קופ"ג להשקעה ולצרף בני משפחה

בעקבות פעילות ממושכת של ההסתדרות, אישרה רשות שוק ההון לקופות גמל ענפיות לפתוח קופות גמל להשקעה בדמי ניהול נמוכים במיוחד, ולהרחיב את קבוצת האוכלוסייה המבוטחת אצלן

רוצים להמשיך לקרוא?