מקדמת את השוויוניות: רשות שוק ההון מעדכנת את חוזר החיתום הנוגע לבעלי מוגבלויות

מקדמת את השוויוניות: רשות שוק ההון מעדכנת את חוזר החיתום הנוגע לבעלי מוגבלויות

מטרת החוזר היא לאפשר למועמד לביטוח עם מוגבלות למצות באופן מיטבי את בחינת זכאותו לכיסוי ביטוחי, למרות מצבו הרפואי והתפקודי. החוזר גם מתייחס לכך שגוף מוסדי לא ידחה מועמד לביטוח על הספקטרום האוטיסטי, רק על בסיס הטענה שהמועמד נמצא זכאי לקצבת נכות בגובה 100%

רוצים להמשיך לקרוא?