משוק ההון לרגולציה: 3 סגנים בכירים חדשים מצטרפים אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

משוק ההון לרגולציה: 3 סגנים בכירים חדשים מצטרפים אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

עמית גל, יבגני אוסטרובסקי ובארי כספי, יעמדו בראש החטיבות ניהול סיכונים וסולבנסי, חשבונאות ודיווח כספי, והשקעות ושוק ההון

רוצים להמשיך לקרוא?