משרד המשפטים מתייעץ עם הציבור: כיצד צריך להיראות ביטוח הרכב בעידן הרכב האוטונומי?

משרד המשפטים מתייעץ עם הציבור: כיצד צריך להיראות ביטוח הרכב בעידן הרכב האוטונומי?

עם הצטרפות הרכבים האוטונומיים אל המרחב התחבורתי הציבורי עולה השאלה האם הם יכולים להשתלב במצב החוקי הקיים או שנוצר צורך בהתאמת ההסדר החוקי למאפייניהם הייחודיים של הרכבים האוטונומיים

רוצים להמשיך לקרוא?