משרד התחבורה חזר בו מהכוונה לחייב את מתקיני השמשות לבצע כיול לאחר כל התקנה

משרד התחבורה חזר בו מהכוונה לחייב את מתקיני השמשות לבצע כיול לאחר כל התקנה

עתה מחייב המשרד לבצע כיול רק אם התגלה צורך לכך, לאחר בדיקה של מערכות הרכב. הנחיה זו, לו הייתה מיושמת, הייתה מעמיסה עלויות רבות על חברות הביטוח, והן בהתאם היו מגלגלות אותה על המבוטחים. דודו זכאי, מנכ"ל אוטוגלס, לפוליסה: לא בכל מקרה של החלפת שמשה יש צורך לבצע כיול

רוצים להמשיך לקרוא?