נערכים להמשך משבר הקורונה: הרשות מאריכה את הוראת השעה שמאפשרת חידוש ביטוח ללא אישור המבוטח והשבתת כיסויים ביטוחיים

נערכים להמשך משבר הקורונה: הרשות מאריכה את הוראת השעה שמאפשרת חידוש ביטוח ללא אישור המבוטח והשבתת כיסויים ביטוחיים

ההוראה תהיה תקפה עד למועד פקיעת תקנות הקורונה המיוחדות. מה יעלה בגורל הוראת השעה שמאפשרת משיכת כספים מקרנות ההשתלמות?

רוצים להמשיך לקרוא?