נפתחה חזית נוספת מול סוכני הביטוח: האוצר פועל להסדיר את פעילות מוכרני הביטוח המועסקים אצל הסוכנים

נפתחה חזית נוספת מול סוכני הביטוח: האוצר פועל להסדיר את פעילות מוכרני הביטוח המועסקים אצל הסוכנים

בטיוטת חוזר נדרשים הסוכנים להאזין ל-50% משיחות המכירה ולכתוב דוח על 50% מהשיחות להן האזינו. מנהל עסקים של הסוכנות נדרש לבקר 30% מהדוחות ולכתוב דוח בקרה. הלשכה: תומכים בסגירת מוקדי המכירה הטלפוניים של המוסדיים ושל סוכנויות הביטוח

במסגרת המדיניות החדשה של הפיקוח על הביטוח לפרסם את החוזרים במרוכז בסוף כל חודש, פורסמו היום 12 חוזרים, טיוטות, הוראות ועמדות.

טיוטת החוזר "מעורבות מוכרנים בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח" שפורסמה מתחילה להסדיר את פעילותם של מוכרני הביטוח הפועלים מטעם סוכני הביטוח לצורך שיווק ומכירת ביטוח. מדובר רק במוכרנים שאינם מחזיקים ברישיון סוכן. יודגש כי לא מדובר בנציגי מכירות של חברת הביטוח, אלא רק במוכרים מטעם הסוכנים.


עוד באותו נושא:


במסגרת החוזר מוגדרות מספר פעולות שסוכן ביטוח רשאי לבצע באמצעות מוכרנים, בהן איתור לקוחות ומתן מידע ראשוני (בהתאם לתסריט שהוכתב על ידי סוכן). לאחר ביצוע המכירה על ידי הסוכן רשאי המוכרן לקבל פרטים טכניים מהלקוח, להעביר לו הצעת ביטוח, להחתימו ולטפל בפוליסה החתומה.

12 החוזרים שפורסמו

12 החוזרים שפורסמו

במסגרת הטיוטה נקבעו מספר כללים שעל המוכרנים לעמוד בהם:

• פעילות מוכרן תבוצע רק בבית העסק שבו פועל סוכן הביטוח. סוכן ביטוח שאין לו בית עסק לא יעסיק מוכרנים.

• סוכן ביטוח יפקח באופן ישיר על פעילות המוכרן, ופעילות מוכרן תהיה באחריותו המלאה של סוכן הביטוח.

• היחס המספרי בין הסוכן למוכרנים יעמוד על 1 ל-5.

• פרטי המוכרן וסוכן הביטוח שהיו מעורבים בעריכת עסקת ביטוח, הכוללים שם, שם משפחה, מספר סוכן ביטוח, כתובת וטלפון ליצירת קשר, יישלחו ללקוח הנייד בתום עריכת עסקת הביטוח.

• סוכן ביטוח יקבע מנגנון בקרה שבו ייבחנו פעולות השיווק אשר בוצעו על ידי המוכרן. תוצרי הבקרה יתועדו ויישמרו למשך שבע שנים לפחות. במסגרת הבקרה, נדרשים סוכני הביטוח להאזין ל-50% משיחות המכירה ולכתוב דוח הקשבה ל-50% מהשיחות להן האזינו. מנהל עסקים של הסוכנות נדרש לבקר 30% מדוחות הבקשה של סוכן הביטוח – ולכתוב דוח בקרה.

במסגרת הטיוטה נקבע, כי לא ישולם למוכרן תגמול כלשהו למעט תשלום כספי שאינו תלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.

ביחס לחברות הביטוח נקבע, כי חברת ביטוח לא תקבל בקשת צירוף מסוכן ביטוח, שבמסגרת מכירת המוצר בוצעו על ידי מוכרן פעולות, אם לא צורפה להם הקלטה של כל שיחות המכירה.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר, כי הלשכה תומכת בסגירת מוקדי מכירות טלפוניים, הן בקרב הגופים המוסדיים והן בסוכנויות הביטוח. "אנו דוגלים בכך שעל מוצרי ביטוח להימכר רק על ידי בעל רישיון. יתר על כן, בביטוחים ארוכי טווח, יש הכרח בפגישה פרונטאלית אחת לפחות, על מנת לתת את השירות הטוב ביותר למבוטח, ולתפור את החליפה המדויקת לצרכיו" – כך נמסר.


נמצאו 0 תגובות לכתבה זו
  1. israel22 at 23:21

    איי איי מה יהיה ?!?! הכל בבית הסוכן והסוכן והסוכן מה יהיה עם מכירה טלפונים של המוקדים בחברות זה מותר ?? להם מותר לתגמל לפי סוג ביטוח ופרמיה ?? כל הסוכנים תומכים בהחלטה אבל מה יהיה עם המוקדים הישרים להם מותר ???