סגנית יו"ר הכנסת: חוות דעת של רופא משפחה יכולה לבטל את מבחן התלות (ADL) לקשישים סיעודיים

סגנית יו"ר הכנסת: חוות דעת של רופא משפחה יכולה לבטל את מבחן התלות (ADL) לקשישים סיעודיים

במכתב הסיכום הרפואי יופיעו נתונים דמוגרפיים, מידע רפואי עדכני לגבי המחלות העיקריות שהקשיש סובל, תיאור מפורט של התסמינים הקליניים ויכולת ניידות

רוצים להמשיך לקרוא?