סופי: רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון החליטה על דחיית מועד כניסת חוזר תאונות אישיות לתוקף בשלושה חודשים

סופי: רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון החליטה על דחיית מועד כניסת חוזר תאונות אישיות לתוקף בשלושה חודשים

רשות שוק ההון: הדחיה נועדה להבטיח כי תנאי הפוליסות החדשות שהוגשו לרשות עולות בקנה אחד עם החוזר שפורסם

רוצים להמשיך לקרוא?