על רקע הירידה ביחס כושר הפירעון: מגדל דחתה דרישה של מחזיקת אג"ח להשיב את הדיבידנד שחילקה

על רקע הירידה ביחס כושר הפירעון: מגדל דחתה דרישה של מחזיקת אג"ח להשיב את הדיבידנד שחילקה

עורך הדין של מחזיקת האג"ח טען כי לאור עניינים שקרו לאחר חלוקת הדיבידנד על ידי מגדל ביטוח, החלוקה אינה עומדת בהוראות הדין ומעמידה בסיכון את נושי מגדל ביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?