פאנל חברי הכנסת לנושאי רגולציה: ליאור הורנצ'יק לח"כים: תסגרו את כל המוקדים למכירת ביטוחים ישירים

פאנל חברי הכנסת לנושאי רגולציה: ליאור הורנצ'יק לח"כים: תסגרו את כל המוקדים למכירת ביטוחים ישירים

סגן בכיר לממונה על רשות שוק ההון, אסף מיכאלי, הגיב בעניין ביטול פוליסות הביטוח הסיעודי: אחת האלטרנטיבות היא מנגנון בקופות החולים ולהמשיך להרחיב את מנעד המוצרים

רוצים להמשיך לקרוא?