פורסם החוזר הסופי: המבטחות יחויבו לפרסם את תעריפי ביטוח נח"ל – בפורמט שיאפשר הקמה של מחשבוני השוואה

פורסם החוזר הסופי: המבטחות יחויבו לפרסם את תעריפי ביטוח נח"ל – בפורמט שיאפשר הקמה של מחשבוני השוואה

חברת הביטוח נדרשות לפרסם גם את רשימת הרופאים שבהסדר בפורמט אחיד. בשונה מהטיוטה, החוזר קובע כי על חברת הביטוח לעדכן את הרשימה, בנוגע לחבירה ועזיבה של רופאים, תוך 14 ימי עסקים

רוצים להמשיך לקרוא?