קוראים שוב לרשות לצמצם את מסמך ההנמקה כך שיהיה ברור ונהיר

קוראים שוב לרשות לצמצם את מסמך ההנמקה כך שיהיה ברור ונהיר

בלשכה סבורים כי עקב המורכבות של מסמך ההנמקה הנוכחי, ציבור הצרכנים לא עושה שימוש במסמך ההנמקה – "חרף המאמץ הרב שסוכן הביטוח משקיע במסמך חשוב זה"

״ראשית, מדובר רק בטיוטה עליה נדרשו השחקנים בשוק, וביניהם לשכת סוכני הביטוח, להגיב" – כך מגיבים בלשכת סוכני הביטוח לטיוטה שפורסמה אתמול, שפוטרת את היועצים הפנסיוניים מלעשות שימוש במבנה האחיד של מסמך ההנמקה שפרסמה הרשות (ראו ידיעה בעמוד 4 לסקירה מלאה בנושא).
מהלשכה נמסר עוד, כי מדובר ביוזמה שהינה סנונית ראשונה בדרך להגשמת חזון הלשכה בדבר סוכן הביטוח הפנסיוני האובייקטיבי, שיקבל עמלות הן מהיצרן והן מהמבוטח. "בהזדמנות זו אנו קוראים שוב לרשות שוק ההון לגבש יחד עם הלשכה וגורמים נוספים בענף את מסמך ההנמקה העתידי, אשר ישרת את סוכן הביטוח ויצמצם אותו למסמך ברור ונהיר לטובת ציבור הצרכנים אשר, לצערנו, כיום לא עושה בו שימוש, חרף המאמץ הרב שסוכן הביטוח משקיע במסמך חשוב זה, לאור מורכבותו הרבה והמסובכת לצרכן״ – נמסר.