רשות המיסים מקלה על משלמי ומקבלי קצבאות

רשות המיסים מקלה על משלמי ומקבלי קצבאות

מקבלי קצבאות נדרשים להגיש למשלם הקצבאות טופס 101 מידי שנה. חוזר שפרסמה לאחרונה רשות המיסים קובע כללים למתן פטור מהגשת טופס 101 עד לסוף שנת 2025. עיקרי ההוראות מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?