רשות התחרות אישרה לשגריר את ההסכם לרכישת המניות של שנפ

רשות התחרות אישרה לשגריר את ההסכם לרכישת המניות של שנפ

אישור הרשות ניתן ללא תנאים מגבילים והתקיים התנאי המתלה להשלמת העסקה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה