רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה בין מלווים בהסדרי חוב

רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה בין מלווים בהסדרי חוב

הרשות סבורה ששיתוף פעולה בין הנושים עשוי לייעל ולהגביר את סיכויי ההצלחה של הסדר החוב, הן לטובת הנושים והן לטובת החייב. התנאי של הרשות: שיתוף הפעולה לא יגביל את הלווה מעבר לנדרש בפנייה לקבלת אשראי מגורמים אחרים

רוצים להמשיך לקרוא?