רשות שוק ההון בוחנת את חריג הקורונה שהמבטחות החלו להכניס לפוליסות העסקיות

רשות שוק ההון בוחנת את חריג הקורונה שהמבטחות החלו להכניס לפוליסות העסקיות

גורמים בענף סבורים כי הפיקוח חייב להתערב, שכן אי התערבותו יוצרת ואקום לתוכו נוצק החריג

רוצים להמשיך לקרוא?