רשות שוק ההון דוחה את חובת הדיווח הממוכן למעסיקים קטנים

רשות שוק ההון דוחה את חובת הדיווח הממוכן למעסיקים קטנים

הרשות פרסמה מספר חוזרים, במסגרתם נדחה מועד חובת הדיווח הממוכן של מעסיקים קטנים. כמו כן פורסמו הוראות לעניין תוספת עלות על פעולות במסלקה הפנסיונית, חיית חובת סליקת כספים במסלקה ועוד. עיקרי ההוראות מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?